Huisregels

Huisregels KRIEBELS event

KRIEBELS event is een spannend evenement voor iedereen die van erotiek en entertainment houdt. Er zijn echter een aantal spelregels zodat iedereen comfortabel van de attracties, artiesten en stands kan genieten. Op deze pagina tref je onze huisregels aan. Wanneer je een ticket koopt voor KRIEBELS EVENT dan verklaar je automatisch hiermee bekend en akkoord te zijn.

1: LEEFTIJD
Bezoekers van Kriebels dienen ten minste 18 jaar oud te zijn. U bent ten alle tijden verplicht zich te kunnen legitimeren.

2: TOEGANGSBEWIJZEN
Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Door de aankoop van een toegangsbewijs en/of een bezoek aan het festival gaat de bezoeker akkoord met deze huisregels.
Toegangsbewijzen voor KRIEBELS zijn verkrijgbaar via de website en tijdens het event aan de kassa’s. Wederverkoop van toegangsbewijzen van KRIEBELS is niet toegestaan.

3: VOORWAARDEN VOOR TOEGANG
Uit veiligheidsoverweging behoudt de organisatie zich het recht haar bezoekers te fouilleren en (hand)tassen te doorzoeken.

Het meebrengen of het in bezit hebben van gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen is niet toegestaan.

Zowel het in bezit hebben als verhandelen en gebruiken van (hard)drugs is niet toegestaan op het KRIEBELS EVENT. Bij constatering van overtreding volgt inbeslagname en wordt (verdere) toegang tot het event ontzegd.

De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.

Bezoekers van KRIEBELS EVENT dienen er verzorgd uit te zien. Op het festival moeten te allen tijde de geslachtsdelen bedekt blijven.

Bezoekers van KRIEBELS betreden de eventlocatie op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade.

De organisatie houdt zich het recht voor bepaalde personen toegang tot het festival te weigeren / ontzeggen of van het event te verwijderen, indien dit nodig is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het event.

Bezoekers zijn verplicht instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van KRIEBELS ten allen tijde op te volgen.

Bezoekers die zich zonder partner in de attracties bevinden waar je alleen met een partner naar binnen mag, worden verwijderd van het festival.

4: FOTOGRAFEREN EN FILMEN
Het maken van video-, film en/of geluidsopnamen, professioneel of mobiel, is ten strengste verboden. Hierop wordt door de beveiliging streng toegezien. Bezoekers die toch video-, film en/of geluidsopnamen maken zullen van het festival worden verwijderd zonder recht op restitutie van entreegeld.

5: DE EVENT LOCATIE
KRIEBELS wordt georganiseerd in een rookvrij gebouw. Roken is alleen toegestaan in de door de door KRIEBELS of ROTTERDAM AHOY aangegeven rookruimte.

Zonder schriftelijke toestemming van KRIEBELS is het niet toegestaan in of rond de locatie van het festival promotiemateriaal (samples / flyers e.d.) uit te delen.

Parkeren op het terrein van ROTTERDAM AHOY is mogelijk tegen te voorwaarden die ROTTERDAM AHOY hiervoor stelt. KRIEBELS EVENT heeft geen invloed het parkeerbeleid van ROTTERDAM AHOY.

6: PERS
Het is niet toegestaan om (professionele) audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie van KRIEBELS. Persaanvragen dienen te worden aangevraagd via info@kriebels-event.nl.

Door betreding van het festival verleent de bezoeker toestemming aan KRIEBELS voor het maken en gebruiken van beeld- en/of geluidsopnamen in welke vorm en op welke wijze dan ook zonder dat KRIEBELS enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is.

KRIEBELS zal proberen bij film en/of foto-opnames iedereen uit beeld of geanonimiseerd uit beeld te houden. Echter kan het zijn dat dit onverhoopt mis gaat. Ook in dit geval geeft de bezoeker van KRIEBELS het recht om deze beelden te gebruiken. KRIEBELS EVENT zal dan ook vrijgesteld zijn van iedere vorm van aansprakelijkheid bij schending van het portretrecht/inbreuk op de privacy.

7: ZERO TOLERANCE
KRIEBELS EVENT hanteert een zero tolerance-beleid ten aanzien van drugs. Mochten er drugs bij je aangetroffen worden dan wordt je de toegang tot het festival ontzegd, zonder restitutie van je entree geld.

8: OVERIGEN
KRIEBELS is niet verantwoordelijk voor artikelen of diensten die bezoekers tijdens het festival aankopen bij een stand.

Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels van zowel KRIEBELS EVENT als ROTTERDAM AHOY, zal de toegang tot het festival en de locatie worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

JA, ik wil kaarten

Bestel je kaarten snel online. Wij leggen ze dan voor je klaar bij de informatiebalie in Ahoy

Bestellen